Sekundærfaktor for en fjelltopp er den horisontale avstanden til nærmeste punkt med samme høyde på et høyere fjell. En fjelltopp er således det høyeste punktet innenfor en horisontal sirkel med sentrum i fjellets toppunkt og med radius lik sekundærfaktoren. Definisjonen benyttes ikke bare for fjelltopper, men for ethvert topografisk toppunkt. Sekundærfaktoren er et mål på hvor frittliggende et toppunkt er.

Toppen Bs sekundærfaktor måles mot A, da C ligger lengre borte.

Bestemmelse av sekundærfaktor rediger

For toppunkter med små sekundærfaktorer bestemmes sekundærfaktoren enklest ved å måle avstanden til nærmeste høyereliggende punkt på et kart. For større avstander må avstanden bestemmes langs storsirkelen mellom punktene i henhold til WGS 84. For punkter i slakt terreng kan det være vanskelig å bestemme beliggenheten til toppunkt og høyereliggene punkt nøyaktig. Sekundærfaktoren har derfor gjerne en usikkerhet på rundt 0,1 km.

Skandinaviske toppunkter med størst sekundærfaktor rediger

I Skandinavia med Åland finnes det ti toppunkter med sekundærfaktor større enn 100 km. Disse er vist i nedenstående tabell. Mange av toppunktene i tabellen er åser snarere enn fjell. Dersom man ønsker en liste over mektige fjell, kan dette åpenbart ikke oppnås ved å rangere toppunkter etter sekundærfaktoren alene. Hvis man derimot kombinerer primærfaktor og sekundærfaktor, kan man få en liste over høytragende og frittliggende fjell. Av tabellen fremgår at det finnes fem fjell i Skandinavia med primærfaktor høyere enn 1000 m og sekundærfaktor større enn 100 km: Galdhøpiggen, Kebnekaise, Oksskolten, Jiehkkevárri og Helagsfjället. Dette er ruvende fjell med en storslagen utsikt.

Nr. Navn Høyde
(moh.)
Primær-
faktor
(m)
Sekundær-
faktor (km)
Område
1 Galdhøpiggen 2 469 2 372 1 568 Jotunheimen
2 Kebnekaise 2 101 1 742 757 Lappland
3 Tomtabacken 377 282 250 Småland
4 Oksskolten 1 916 1 381 193 Nordland
5 Møllehøj 171 158 192 Jylland
6 Orrdalsklint 129 129 181 Åland
7 Jiehkkevárri 1 834 1 736 156 Troms
8 Helagsfjället 1 796 1 132 152 Härjedalen
9 Lojsta hed 82 82 123 Gotland
10 Knøsen 136 136 108 Vendsyssel-Thy
11 Tornberget 111 110 97 Södermanland

I Norden utover Skandinavia er det noen fjell med stor sekundærfaktor

Nr. Navn Høyde (moh.) Primær-
faktor
(m)
Sekundær-
faktor
(km)
Område
1 Gunnbjørns Fjeld 3 694 3 694 3 254 Grønland
2 Newtontoppen 1 713 1 713 ca. 748 Svalbard
3 Hvannadalshnjúkur 2 110 2 110 715 Island
4 Beerenberg 2 277 2 277 ca. 592 Jan Mayen
4 Slættaratindur 880 880 448 Færøyene

Se også rediger