artikkelen inngår i
«serien om tamhunden»

Schnauzer (mellomschnauzer)
Andre artikler om hunder
Generelle artikler
Artikler om brukshundtyper
Artikler om hundegrupper
Artikler om hunderaser
Artikler om hundesport
Artikler om hundeforeninger
Artikler om hundeskoler
Lister over hunderaser
Alfabetisk raseliste
Gruppevis raseliste

Schnauzere er en liten gruppe med tamhunder som opprinnelig ble avlet fram som såkalte stallhunder og gårdshunder. Hundene i denne gruppen varierer i dag mye i størrelse, men har et utseende som er tilnærmet ensartet. De stammer opprinnelig fra Tyskland og utgjør en del av undergruppen pinschere og schnauzere i FCIs gruppe for vakt- og vokterhunder.

Schnauzere ble i tidligere tider avlet fram som skadedyrbekjempere og vakthunder på gårdene. De ble derfor også kalt rottehunder.

Mange kynologer mener at schnauzerrasene har sitt utspring fra de gamle tyske torvhundene. Tidligere regnet man imidlertid schnauzer som en strihåret pinscher, men den strihårede varianten ble skilt ut som egen rase mot slutten av 1800-tallet. Schnauzere utgjør derfor i dag en egen liten gruppe. Den mest opprinnelige av dem er vanlig schnauzer (også kalt mellomschnauzer). Typen finnes i tre størrelser og flere fargevarianter.

Schnauzerrasene

rediger