Scheiblers kapell

Scheiblers kapell (polsk Kaplica Scheiblera) er et mausoleumDen gamle kirkegård i Łódź ved Ogrodowa-gaten, ferdigbygd i 1888 etter tegninger av Edward Lilpop og Józef Dziekoński. Det er et av verdens fremste arkitektoniske sakralverker, og et eksempel på Łódź’ utvikling i det 19. århundre – en utvikling uten sidestykke på verdensbasis.

Scheiblers kapell på Den gamle kirkegård i Łódź

Etter Karol Scheiblers død utlyste byarkitekten Hilary Majewski en konkurranse om å utforme et mausoleum til Scheibler, etter initiativ av den avdødes kone Anna. Siden forslagene ikke tilfredsstilte enken gav hun i 1885 oppdraget til arkitektene Edward Lilpop og Józef Dziekoński fra Warszawa. Mausoleet ble bygd i årene 18851888, og arkitektenes verk forbauset samtiden. Aviser i Warszawa skrev: «Kapellet er det kosteligst utformede monument i vårt land».

Scheiblers kapell på et gammelt bilde

Bygningens neogotiske arkitektur er inspirert av de beste eksempler på fransk og tysk gotikk. Man kan finne likhetstrekk med Stefansdomen i Wien og Sainte-Chapelle i Paris. Bygningen fikk en slank form og et gjennombrutt steintårn. Ved tårnets grunnlag ble åtte musiserende engler plassert, lagd av sinkblikk av den kjente skulptøren Andrzej Pruszyński fra Warszawa. Over inngangen stod den polske innskriften «Pamięci Karola Scheiblera» («Til minne om Karol Scheibler»). Mausoleet ble bygd i sandstein, mens innsiden ble utført i marmor. Vinduene ble fylt ut med glassmalerier. Resultatet ble et neogotisk mesterverk som få andre sakrale bygninger i Europa kan måle seg med.

I kapellets krypt ble Karol Scheibler og hans to avdøde sønner gravlagt, senere også hans kone Anna Scheibler og andre etterkommere. Etter andre verdenskrig ble kapellet i 1945 herjet og plyndret av vandaler, og senere etterlatt til seg selv i tiår.

De første konkrete renoveringsarbeidene ble utført først i 1991 etter initiativ av det evangelisk-augsburgske sognet i byen, samtidig som det ble skapt en renovasjonsplan for kapellet. Den ble imidlertid ikke realisert av økonomiske årsaker. I 2002 ble en del av kapellet restaurert. Et eget fond er opprettet for å samle inn penger for renoveringen av hele objektet.

I kapellet organiseres i dag konserter og gudstjenester.