Scandinavian Journal of Educational Research

Scandinavian Journal of Educational Research er et internasjonalt engelskspråklig vitenskapelig tidsskrift for forskning i pedagogikk, utgitt av det britiske forlaget Routledge og etablert i 1971. Det har hovedforankring i Norden, men publiserer også artikler med fokus utenfor Norden.

Scandinavian Journal of Educational Research  
Fagfelt Pedagogikk
Fagfellevurdering Full fagfellevurdering
Språk
Om tidsskriftet
Utgiver Routledge (Storbritannia)
Publikasjonshistorie 1971 – i dag
Utgivelseshyppighet Annenhver måned
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 2/2 stjerner2/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 2/3 stjerner2/3 stjerner2/3 stjerner
ISSN 0031-3831 (papir)
1470-1170 (nett)
Lenker

Tidsskriftet er rangert i Social Sciences Citation Index. I norsk vitenskapsindeks er det et nivå 2-tidsskrift, det høyeste kvalitetsnivået.

Per 2017 er sjefredaktør professor Øyvind Lund Martinsen ved Handelshøyskolen BI. Tidsskriftet har egne redaktører for alle de nordiske landene samt et redaksjonsråd.

Eksterne lenkerRediger