Sametinget (Finland)

valgt politisk organ for samer i Finland

Sametinget i Finland (finsk: saamelaiskäräjät, nordsamisk: sámediggi, enaresamisk: sämitigge, skoltesamisk: sää´mte´ğğ) er en representativ folkevalgt forsamling for samer i Finland. Det er et selvstendig besluttende organ innenfor justisministeriets forvaltningsområde.

Sametinget (Finland)
Grunnlagt1. januar 1996[1]
Kammerparlament
Seter25
MøtestedSajos
Nettstedhttps://www.samediggi.fi
Samenes tradisjonelle bosetningsområde i Finland

Sametinget i Finland har sete i Enare, og er plassert i det samiske kultursenteret Sajos nær det samiske museet Siida.

Samene i Finland har kulturelt selvstyre innenfor sitt bosetningsområde som er definert som kommunene Utsjok, Enontekis, Enare og den nordlige del av Sodankylä. Det finske sametinget har ansvar for samenes kulturelle selvstyre. Viktige oppgaver er samenes språk og kultur, skole og læremidler, samt utnyttelse av landområder.

Sametinget ble opprettet i 1996 og avløste samedelegasjonen (svensk: delegationen för sameärenden, finsk: saamelaisvaltuuskunta) som ble opprettet i 1973.

Sametinget har 21 representanter som velges hvert fjerde år. Hver av de fire kommunene som utgjør samenes bosetningsområde, skal ha tre representanter. Alle samer som er myndige finske statsborgere, er stemmeberettiget ved valget av sametinget. Som same regnes enhver person som selv regner seg som same, forutsatt at enten han selv, en av hans foreldre eller en hans besteforeldre har hatt samisk som morsmål eller at han er etterkommer etter en person som er oppført som fjell-, skogs- eller fiskerlapp i jordebøker eller manntall.

Et samarbeid mellom de nordiske sametingene er organisert gjennom Samisk parlamentarisk råd (nordsamisk: Sámi parlamentáralaš ráđđi).

President rediger

Referanser rediger

  1. ^ https://www.oktavuohta.com/saamelaiskaeraejaet; besøksdato: 19. november 2021.

Eksterne lenker rediger