Salome (disippel)

bibelsk skikkelse

Salome, også kjent som Maria Salome eller Salome fra Galilea, er i Bibelen en av Jesu disipler. Hun blir ofte identifisert med moren til apostlene Jakob og Johannes. (Markus 15:40; 16:1; Matteus 20:20)

Salome var gift med Sebedeus. Sebedeus omtales ikke direkte som Jesu disippel, men hun gjør det. Hun har av noen blitt omtalt som en tante av Jesus.