SM-91
SM-91
M25/SM-91 i trafikk i Göteborg
Informasjon
TypeSM-91 (M25)
AkselrekkefølgeBo´Bo´
Sporvidde1 435 mm
ProdusentHägglunds
Byggeår1958–1962
Antall bygget36 (125)
Operatør(er)Oslo Sporveier (Göteborgs Spårvägar)
Tjenesteår1991–2002 (1958–1994)
Nummerering264–299
Passasjerer78
Tekniske spesifikasjoner
Lengde (o.b.)14 160 mm
Totalvekt18,20 tonn
Hjuldiameter680 mm
Topphastighet60 km/t
Ytelse4x50 kW

SM-91 (Sporvogn Motorvogn Prosjektår 1991), også kjent som Svensketrikken eller Göteborgtrikken, var en serie på 36 trikkevogner som trafikkerte Oslo i perioden 1991-2002. Vognene var opprinnelig bygget av Hägglunds for Göteborg i perioden 1958-1962, der den hadde typebetegnelsen M25. Det ble bygget 125 stykker, noe som er Sveriges største sporvognleveranse gjennom tidene. M25 var opprinnelig bygget for venstrekjøring, og i forbindelse med overgangen til høyrekjøring i Sverige i 1967 ble det foretatt omfattende ombygginger av de fleste vognene, med unntak av 15 som ble bevart for Angeredsbanan, der det ikke var vendesløyfe. I Göteborg ble vognene utfaset over en 10-årsperiode, fra 1984 til 1994.

De siste M25-erne i Göteborg foran Gårdahallen. Fra venstre: 518, 569, 606, 582, 552 og 621

I 1991 kjøpte Oslo Sporveier 36 sporvogner av typen M25 for 1 krone stykket. Bakgrunnen for kjøpet var at veiarbeider, først ved Storo, siden ved Sinsen, ville fjerne eksisterende vendesløyfer. Det eksisterende materiellet var avhengig av vendesløyfe, siden det bare kunne betjenes fra én ende. Siden SM-53 og SM-83 (Høkavognene) kjørte med tilhengervogn, fantes det heller ikke nok motorvogner til at de kunne kobles sammen med bakende mot bakende. Det var for å kjøre med bakende mot bakende SM-91 ble kjøpt inn. Siden det ikke ble kjøpt inn vogner for venstrekjøring, var bakre vogn alltid tom. Etter at ombygningen ved Sinsen var ferdigstilt, ble SM-91 benyttet videre i vente på nye trikker, enten enkeltvis eller med to vogner, koblet sammen, der bakre vogn fungerte som tilhengervogn. SM-91 skilte seg fra annet sporvognmateriell ved at det var manuell døråpning og at det, i hvert fall i teorien, kun var inngang gjennom den forreste av de tre dørene. Ellers lignet den mye på Høkavognene, som var kommet på banen noen få år før – både i ytelse, utseende og lydbilde.

Dødsulykke og utfasingRediger

16. januar 2001 var en SM-91 involvert i en dødsulykke ved Holberg plass. En kvinne med barnevogn satte foten fast i døra på tilhengervogna, og ble dradd etter trikken og påført dødelige skader. Både Oslo Sporveier og føreren, som hadde gitt beskjed om problemer med dørene kort tid før, ble dømt til henholdsvis 5 mill. kroner i bot for uaktsomt drap og 30 dagers betinget fengsel for brudd på vegtrafikkloven. Etter dette ble vognene kjørt uten tilhengervogn. De ble gradvis utfaset frem til sommeren 2002 etter hvert som det ble levert nye trikker av typen SL-95.

Det er bevart én museumsvogn av denne typen i Oslo. Det er også bevart 5 museumsvogner i Sverige, i tillegg ble én vogn solgt til Disneyworld i Florida i 1992.