Søndre Hedemarken

tidligere valgkrets til stortingsvalg i Norge

Søndre Hedemarken var en valgkrets i Hedemarkens amt ved stortingsvalgene fra 1906 til 1918. Ved disse stortingsvalgene praktiserte man en valgordning med direkte flertallsvalg i enmannskretser.[1] Søndre Hedemarken valgte således én representant og én personlig vararepresentant.

Valgkretsen Søndre Hedemarken bestod av herredene Vang, Løiten/Løten, Romedal og Stange med rundt 24 000 innbyggere og 12 000 stemmeberettigede etter innføringen av kvinnelig stemmerett.[2][3]

Valgresultat rediger

Valgår Samlingspartiet Venstre Socialistene Arbeiderdemokratene
1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[4] 1 638(V), (H)
71(V)
49,6% 1 823 48,1% 309 9,0% 1 423 41,3% 1 967 51,9%
1909[5] 2 774 48,9% 3 216 47,3% 333 5,9% 872 15,4% 498 7,3% 1 003
693
29,9% 3 090 45,4%
1912[6] 2 663 40,7% 3 093 43,4% 2 229 34,1% 3 625 50,9% 1 645 25,2% 396 5,6%
1915[7] 63(Uavh.)(1)
2 831
36,7% 4 886(Uavh.) 52,4% 498 6,3% 3 746 47,5% 4 379 47,0% 752 9,5%
1918[8] 3 317 37,3% 4 848 54,5% 728 8,2%

(1)Wefring stilte som uavhengig kandidat i første valgomgang, og ble satt opp som felles motkandidat mot Socialistene i andre valgomgang.

Stortingsrepresentanter rediger

Periode Representant Parti Vararepresentant Parti
1907–1909 Lærer og gårdbruker Thore Embretsen Myrvang, Stor-Elvdal Arbeiderdemokratene Snekker Jørgen Kristiansen Englaugsmoen, Løten Arbeiderdemokratene
1910–1912 Kaptein og gårdbruker Ole Rømer Aagaard Sandberg, Furnes Høyre og Frisinnede Venstre Direktør og lege Karl Wilhelm Wefring, Stange Høyre og Frisinnede Venstre
1913–1915 Forretningsfører Karl Amundsen, Løten Socialistpartiet Lærer Arne Johansen Juland, Stange Socialistpartiet
1916–1918 Asyldirektør Karl Wilhelm Wefring, Stange Uavhengig Vognfabrikant Hans Helmersen Sørholte, Stange Arbeiderdemokratene
1919–1921 Lærer Arne Johansen Juland, Stange Socialistpartiet Forbundskasserer Oscar Wilhelm Nilssen, Løten Socialistpartiet

Referanser rediger

Autoritetsdata