Sønderjysk

Sønderjysk er en dansk dialekt, som snakkes fra den dansk-tyske grensa til Kongeå i Jylland. Sør for grensa snakkes det sønderjysk i noen av sogna langs grensa mellom Flensborg og Nibøl. I 1800 blei dialekten brukt ned til Slesvig by og Slien; før 1700 antagelig ned til Egernførde.

Der er mange lokale varianter; for eksempel er det mulig å høre om en person kommer fra Haderslev eller fra Sønderborg. På Als kalles de lokale variantene under ett for alsisk. På tysk kalles dialekten südjütisch eller plattdänisch (som en parallell til det nordtyske folkespråket, plattysk). Varianten angeldansk blei brukt i Angel i Sydslesvig fram til ca. 1900.

Ordet jeg er på sønderjysk æ eller a. I utlyd blir b- og g-lyden til f og ch. Dialekten har i likhet med riksdansk to kjønn. Den bestemte artikkelen står foran substantivet som i vestjysk og vestgermansk og er ikke en suffiks som ellers i nordgermansk. Mannen er æ mand og huset er æ hus. Rømø, Als og Sundeved har ikke stød, men i stedet tonelag som norsk og svensk.

Æ Synnejysk Forening arbeider for å bevare og pleie den sønderjyske dialekten.

Eksterne lenkerRediger