Rustad

strøk i Oslo

Rustad er et boligstrøk i Bydel Østensjø i Oslo. Det ligger syd for Østensjøvannet, vest for Bogerud og nord for Skullerud.

Welding Olsens vei på Rustad.

Stedet har navn etter Rustad gård. Denne er bevart, og ligger inne mellom blokkbebyggelsen i Rustadgrenda. Til gården hørte også Rustadsaga like innenfor markagrensen, nå i bruk som sportsstue.

Området ble bygget ut på 1960-tallet. Rustad skole kom i 1967, og i 1972 Skullerud skole. Rustad Idrettslag ble stiftet i 1967, og holder til ved idrettsanlegget på Rustadfeltet/Bogerudmyra.