Runa var et tidsskrift med folkloristisk og antikvarisk innhold som utkom i årene 1842-1850 og 1865-1876.[1] Utgiver var Richard Dybeck.

Runa som kom ut med forskjellige tilleggstitler, utkom med to hefter i 1842, to i 1843, åtte mindre hefter i 1844, et stort hefte årlig i 1845 og 1847-1850 samt i en ny rekke med et årlig hefte i 1865 og 1869-1876. Innholdet bestod av fornminnebeskrivelser fra flere svenske landskap, nylig nedtegnet folkviser, viser i forbindelse med gjeting, folkedanser og leker (med tilhørende melodier), eventyr, overnaturlige fenomen og skikker, gåter, lokale plantenavn med mer. Tekstene ble illustrert med litografiske avbildninger.

Referanser rediger

  1. ^ (sv) Runa i Nordisk familjebok (2. utgave, 1916)


Autoritetsdata