Hjuldyr

rekke i dyreriket
(Omdirigert fra Rotifera)

Hjuldyr er en gruppe mikroskopiske dyr.

Hjuldyr
Hjuldyr
Vitenskapelig(e)
navn
:
Rotifera
Cuvier, 1817
Norsk(e) navn: hjuldyr
Hører til: Platyzoa,
bilaterier,
dyr
Antall arter: ca. 1800
Habitat: vann og fuktig jord
Utbredelse: hele verden
Delgrupper:

Navnet kommer av det såkalte hjulorganet som vifter føde inn i munnen, og som brukes til forflytning. Disse små organismene blir sjelden større enn en millimeter, og lever av døde og levende planter, bakterier og dyr.

Hunnene bærer egg som befruktes og siden klekkes. I noen tilfeller kan det forekomme jomfrufødsel (partenogenese), når ubefruktede egg klekkes.

De lever i 1-2 uker. Naturlige fiender er større dyreplankton og andre vanndyr som lever av mikroskopiske dyr.

Noen arter i slekten Rotaria
A - R. neptunia, fra siden
B - R. macrura, fra undersiden
C - R. tardigrada, fra oversiden
D - R. sordida, fra siden
Målestrek (målestokk): 100 μm
- - -
E - trophi fra R. tardigrada (liten målestrek: 10 μm for trophi)

Eksterne lenkerRediger