Åpne hovedmenyen
Tinghuset er bygningen til venstre, arresthuset er bygningen til høyre. Ytterst til høyre skimtes Midt-og Vestsjællands nye politigård

Roskilde Ting- og Arresthus er et bygningskompleks i Roskilde fra 1878, som huser et arresthus og tinghus for grunnlovsforhør.

HistorieRediger

Fra starten fungerte bygningen som ting- og arresthus, samt dommerkontor for Voldborg, Tune og Ramsø herreder, samt Roskilde Stad.

I 1954 ble dommerkontoret flyttet til den bygningen i Kornerups Vænge som frem til 2007 huset politistasjonen. Ved oppdelingen i 1963 av rettskretsen til en byrettskrets og en herredsrettskrets, fikk byretten innrettet kontorer i en eksisterende kontorbygning i Støden. I 1976 flyttet man til de nåværende lokalene på Helligkorsvej, men valgte å bibeholde bruken av det gamle ting- og arresthuset til grunnlovsforhør og arresthus.

I dag anvendes bygningen fortsatt som både domstol og arrest, for rettens vedkommende dog primært til gjennomførelse av grunnlovsforhør. Arresthuset har plass til 25 innsatte og hører dermed til de mellomstore arresthusene i Kriminalforsorgen.

Eksterne lenkerRediger