Kriminalforsorgen

straffegjennomføring i Danmark

Kriminalforsorgen er en dansk statlig myndighet under Justisministeriet som har til oppgave å fullbyrde de strafferfrihetsberøvelse, betinget dom samt samfunnstjeneste – som rettssystemet har idømt kriminelle.

Kriminalforsorgen søker samtidig med at den utfører kontroll og sørger for sikkerhet for de innsatte, å støtte og motivere de dømte til å leve en kriminalitetsfri tilværelse når straffen er sonet.[trenger referanse] I likhet med resten av det strafferettslige systemet, som også omfatter politiet, anklagemyndigheten og domstolene, har Kriminalforsorgen som overordnet mål å begrense kriminalitet.

Kriminalforsorgen er forpliktet til å sørge for at de kriminelle avsoner straffen i overensstemmelse med de borgerrettigheter som nevnes i Grunnloven og menneskerettighetene som er nedskrevet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Utover de lovfestede krav arbeider Kriminalforsorgen etter et prinsipprogram med en rekke etiske retningslinjer for Kriminalforsorgens virke, herunder åpenhet og et humanistisk livssyn.[trenger referanse]

Direktoratet for Kriminalforsorgen og Folketingets Ombudsmand kontrollerer ved inspeksjoner på Kriminalforsorgens institusjoner at gjeldende lovgivning og overordnede prinsipper overholdes.

Kriminalforsorgen har et årlig budsjett på omkring 2 milliarder danske kroner.[trenger referanse]

Distinksjoner 2018Rediger

Eksterne lenkerRediger