Rosenborg-stil

Rosenborg-stil også kalt Christian IV-stil var en arkitekturstil i Danmark i perioden 18601900. Den hører til de stilartene som var fremtredende i Danmark i historismen. Den er en etterligning av den såkalte nederlandske renessansestilen som kong Christian IV hadde stor forkjærlighet for. Stilen ble benyttet på flere av de kjente bygningene han tok initiativ til, bl.annet Børsen og slottene Rosenborg og Frederiksborg. Den kjennetegnes ved fasader i rød blankmur og rik bruk av sandstensinnfatninger rundt vinduer, gesimser, og gavler. Tårnene er ofte åttekantede og avsluttes med et kobberspir. Men i 1800-tallets Rosenborg-stil ble den dyre sandstenen ofte erstattet med billige etterligninger støpt i sement.

Det gamle Rådhus i Århus, nå Kvindemuseet, er oppført i Rosenborg-stil i 1857.

Bakgrunnen for den store utbredelsen stilen oppnådde var blant annet den oppmerksomheten den fikk ved arkitekt Ferdinand Meldahls gjenoppføring av Frederiksborg slott etter brannen i 1859. Samme arkitekt foresto også ombyggingen av Frijsenborg slott, som nok må betraktes som det fornemste eksempel på 1800-tallets Rosenborg-stil. Stilen var særlig brukt ved hovedbygninger på herregårder, rådhus og andre offentlige bygninger. I København kan blant annet nevnes det tidligere Kunstindustrimuseum, i dag kjent som H.C. Andersen-slottet ved Tivoli.

Vesentlige eksponenter for stilenRediger