Romanisering av arabisk

For romanisering av arabisk finnes det forskjellige fremgangsmåter, som på ulikt vis håndterer problemene ved å skrive ned skriftlig og muntlig arabisk ved hjelp av det latinske alfabet. De bruker også ulike symboler for de arabiske fonemene som ikke finnes i europeiske språk.

Romanisering kalles ofte translitterasjon, men dette er ikke helt teknisk korrekt, siden de fleste systemer for romanisering av arabisk tar hensyn til bokstavenes uttale, og dermed er en form for transkripsjonssystemer.

SammenlikningstabellRediger

Bokstav Unicode Navn IPA UNGEGN ALA-LC DIN ISO SAS ISO 233-2 BATR ArabTeX chat [a]
ء[b] 0621 hamzah ʔ ʼ [c] ʾ ˈˌ ʾ ' e ' 2
ا 0627 ʾalif ā ʾ ā aa aa / A a a/e/é
ب 0628 ʾ b b
ت 062A ʾ t t
ث 062B ṯāʾ θ th ç c _t s/th
ج 062C ǧīm d͡ʒ~ɡ~ʒ j ǧ ŷ j j ^g j/g/dj
ح 062D ḥāʾ ħ H .h 7
خ 062E ḫāʾ x kh j x K _h kh/7'/5
د 062F dāl d d
ذ 0630 ḏāl ð dh đ z' _d z/dh/th
ر 0631 ʾ r r
ز 0632 zayn/zāy z z
س 0633 sīn s s
ش 0634 šīn ʃ sh š x ^s sh/ch
ص 0635 ṣād ş S .s s/9
ض 0636 ḍād D .d d/9'
ط 0637 ṭāʾ ţ T .t t/6
ظ 0638 ẓāʾ ðˤ~zˤ đ̣ Z .z z/dh/6'
ع 0639 ʿayn ʕ ʻ [c] ʿ ř E ` 3
غ 063A ġayn ɣ gh ġ g ğ g .g gh/3'
ف[d] 0641 ʾ f f
ق[d] 0642 qāf q q 2/g/q
ك 0643 kāf k k
ل 0644 lām l l
م 0645 mīm m m
ن 0646 nūn n n
ه 0647 ʾ h h
و 0648 wāw w, w w; ū w; o w; uu w w; o; ou/u/oo
ي[e] 064A ʾ j, y y; ī y; e y; ii y y; i/ee; ei/ai
آ 0622 ʾalif maddah ʔaː ā ā, ʼā ʾā ʾâ ā 'aa eaa 'A 2a/aa
ة 0629 ʾ marbūṭah a, at h, t t; — ŧ t' T a/e(h); et/at
ى[e] 0649 ʾalif maqṣūrah y á ā à aaa _A a; i/y
ال ʾalif lām (var.) al- ʾal al- al-; ál- Al- al- el
a^ Kolonnen chat er bare et eksempel, basert på en av mange former for muntlig arabisk.
b^ Se hamzah for dens forskjellige former.
c^ Standardsymbolene i disse systemene for å skrive hamzah og ʿayn er henholdsvis «bokstav-apostrof» (U+02BC: ʼ) og «snudd komma» (U+02BB: ʻ). Det er imidlertid vanlig praksis å i stedet bruke henholdsvis vanlige enkle anførselstegn; hhv. høyre (U+0219: ) og venstre (U+2018: ).
d^ Fāʾ og qāf skrives tradisjonelt i Nordvest-Afrika som hhv. ڢ og ڧـ ـڧـ ـٯ (der prikken bare er med i initiell- og midtformen).
e^ I Egypt, Sudan og av og til i andre områder, er standardformen for slutt-yāʾ bare ى (uten prikker) både i håndskrift og trykk, for både slutt-/-iː/ og slutt-/-aː/. For sistnevnte uttale kalles ى for ألف ليّنة ʾalif layyinah [ˈʔælef læjˈjenæ], "fleksibel alif".

EksemplerRediger

Arabisk
خليفة كان له قصر
إلى المملكة المغربية
Arabisk med diakritiske tegn
(vanligvis utelatt)
خَلِيفَة كَانَ لَهُ قَصْر
إِلَى الْمَمْلَكَة الْمَغْرِبِيَّة
IPA /xaliːfa kaːna lahu qasˤr/ /ʔila l mamlaka al maɣribijja/
DIN 31635 Ḫalīfah kāna lahu qaṣr ʾIlá l-mamlakah al-Maġribiyyah
ALA-LC Khalīfah kāna lahu qaṣr Ilā l-mamlakah al-Maghribīyah
UNGEGN Khalyfah kana lahu qaşr ʼIly al-mamlakah al-maghribiyyah
BATR Kaliifat' kaana lahu qaSr ilaaa almamlakat' almagribiyyat'
ArabTeX _halyfaT kana lahu qa.sr il_A almamlakaT alma.gribiyyaT
Norsk En kalif hadde et palass Til kongeriket Marokko