ISO 233 (Transliteration of Arabic characters into Latin characters) er en internasjonal standard for translitterasjon av arabisk skrift til det latinske alfabetet innført i 1984.

Andre del av standarden (ISO 233-2:1993) beskriver en forenklet form for translitterasjonen, som ble innført fordi flere av tegnene i den opprinnelige ISO 233-standarden ikke var kompatible med eksisterende indekseringsløsninger. ISO 233-2:1993 brukes av mange biblioteker i deres kataloger.

Tredje del av standarden (ISO 233-3:1999) beskriver transkripsjon fra persisk språk.

ISO 233:1984Rediger

Den følgende tabellen gir translitterasjon av de arabiske konsonantene:

ISO 233:1984
Arab. Lat. Unicode Bemerkning
Hex. Des.
ء ˈ 02C8 712 hamza uten bærer - liten vertikal linje (nede)
ٔ◌ ˌ 02CC 716 hamza over bærer - liten vertikal linje (over)
ٕ◌ hamza under bærer (=alif)
ا ʾ 02BE 702 høyre halvring
ب B b
ت T t
ث 1E6E 1E6F 7790 7791
ج Ǧ ǧ 01E6 01E7 486 487
ح 1E24 1E25 7716 7717
خ H+0331 1E96 H+817 7830 Makron under
د D d
ذ 1E0E 1E0F 7694 7695
ر R r
ز Z z
س S s
ش Š š 0160 0161 352 353
ص 1E62 1E63 7778 7779
ض 1E0C 1E0D 7692 7693
ط 1E6C 1E6D 7788 7789
ظ 1E92 1E93 7826 7827
ع ʿ 02BF 703 venstre halvring
غ Ġ ġ 0120 0121 288 289
ف F f
ق Q q
ك K k
ل L l
م M m
ن N n
ه H h
ة T+0308 1E97 T+776 7831 Trema
و W w
ي Y y
ى 1EF2 1EF3 7922 7923