Rorom

(Omdirigert fra Ro-rom)

Rorom er plassen mellom to tverrstivere (spant eller band) i tradisjonelle robåter eller roskip, når tverrstiverne står 75-90 cm fra hverandre, noe som gir noenlunde passe avstand for en (voksen) person til å sitte med beina mot tverrstiveren bakenfor (i virkeligheten avhenger det at lengden på rorommet passer, av hvor lange bein personen har. Er dessuten avstanden mellom tverrstiverne ned mot 80 cm eller enda kortere, vil ofte roeren på toften foran dunke nevene i ryggen på den bak). Rommenes lengde var gjerne til en viss grad avhengig av bredden (og størrelsen) på båten/skipet, slik at større båter gjerne fikk litt lengre rom enn de mindre.

I mange robåter er det dessuten enkelte halvrom i tillegg til rorommene.