Rikspartidagene i 1927

De 3. rikspartidagene for det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti (NSDAP) ble gjennomført i Nürnberg 19. – 21. august 1927. Det var det første året partidagene ble gjennomført i Nürnberg, som fra 1933 fikk status som offisiell by for Rikspartidagene.

Det tyske nazistpartiets tredje rikspartidag ble avholdt i 1927, og for første gang i Nürnberg. Omkring partifanen sees blant andre partiføreren Adolf Hitler og Rudolf Hess, Heinrich Himmler, Franz Pfeffer von Salomon og Gregor Strasser.

Møtet startet fredag 19. august hvor deltakerne ankom Nürnberg og ble tatt imot av den lokale lederen av NSDAP i Franken, Julius Streicher. Fra den offisielle boken fra arrangementet fremgår det at deltakerne kom fra alle deler av ”Stor-Tyskland”, dvs. at man også hadde deltakelse fra de områder og land som nazistene mente var ”stjålet” fra Tyskland etter 1. verdenskrig og som senere skulle bli okkupert av den tyske hær under Nazi-regimet.

Fredag kl. 16.00 ble det avholdt en rekke møter i Kulturforeningshuset (Kulturvereinshaus) som var senteret for rikspartidagene i 1927. En rekke av Gauleiterne og partiets medlemmer av Riksdagen holdt taler.


Lørdags ettermiddag var det fakkeltog i Nürnberg sentrum. 15 – 20 000 deltok i toget ifølge den offisielle boken fra arrangementet.

Søndag morgen samlet man seg på Luitpold-arenaen. Her ble 12 nye bannere tatt i ed av Adolf Hitler. 40 000 mennesker skal ha deltatt.

Deretter marsjerte man tilbake til Nürnberg sentrum

Avslutningsseremoniell ble holdt sent søndag ettermiddag. Følgende talte: Riksdagsmedlemmene Dr. Frick og Dr. Buttmann og Bystyremedlem rapporterte om partiets parlamentariske virksomhet. Partimedlemmene Grev Ernst Reventlow, Gottfried Feder, Dr. Dinter og Joseph Goebbels diskuterte tysk utenrikspolitikk, den generelle korrupsjonen innen politikk og næringsliv, rasespørsmål og nasjonalsosialistisk propaganda. Alfred Rosenberg talte om den internasjonale verdensorden. Adolf Hitler avsluttet kongressen og snakket i sin tale om Tysklands behov for å utvide sine grenser og tysklands rolle i verden etter den første verdenskrig.


ProgramRediger

Fredag 19. augustRediger

 • 16.00: Start på de 13 spesialkonferansene.

Lørdag 20. augustRediger

 • 11.00 Åpning av delegatkongressen i storsalen på Kulturhuset (Kulturvereinshaus). Tidlig lørdag ankomst av de 25 spesialtogene.
 • 15.00 – 16.00: Standmusik i 17 plasser i byen.
 • 18.00: Slutt på kongressens første dag.
 • 18.00 – 19.00: Hilsningsfeiring i Herkulessalen i Colosseum.
 • 20.00 – 20.45: Standmusik på hovedmarkedet (senere kalt Adolf-Hitlers-platz.)

Gammel prøyssisk tattoo fra SA Berlin (150 tambur og korps)

 • 21.00: Stort fakkeltog starter fra plassen ved jernbanestasjonen.

Søndag 21. augustRediger

 • 08.00 – 09.00: Godkjenning av faner i Luitpold-arenaen
 • 09.30: SA festmarsj fra Wotanplatz med deltakelse 40 SA-musikkorps.
 • 10.50: SA marsjerer forbi føreren på hovedmarkedet hvor det er plassert en tribune.
 • 15.00: Kongressen fortsetter
 • 18.00: Kongressen avsluttes med avslutningstale av Adolf Hitler.
 • 18.00: Massemøte

Eksterne lenkerRediger