Revolutionär Kommunistisk Ungdom

Revolutionär Kommunistisk Ungdom, (RKU), er ungdomsforbund til det svenske partiet Kommunistiska Partiet (tidligere KPML(r)). Forbundet oppgir å ha ca. 800-1000 medlemmer.

Revolutionär Kommunistisk Ungdom
LandSverige
Grunnlagt1994
HovedkvarterGöteborg
Antall medlemmer800 (ukjent)
IdeologiKommunisme marxisme-leninisme

RKU er en revolusjonær kommunistiskt, marxist-leninistiskt ungdomsorganisasjon som kjemper for å omdanne hele samfunnet og skape et nytt sosialistisk samfunn. Som i moderpartiet snakker de om en sosialistisk revolusjon. RKU gir ut bladet Rebell.

Historie rediger

Forbundets første aktivitet skjedde ved at den første lokalorganisasjonen ble dannet i 1991. Den nasjonale oppstarten drøyde til 1994 da den første kongressen ble holdt. I 2004 ble den femte kongressen som markerte organisasjonens tiårsjublileum avholdt.

17. desember 2004 besluttet Ungdomsstyrelsen, etter en reportasje i radioprogrammet Kaliber, at RKU ikke lenger skulle få noe statstilskudd for sin virksomhet. Ungdomsstyrelsen begrunnet dette med at det "finnes formuleringer i RKU sin politiske plattform som er tvilsomme i forhold til prinsippet om demokratiet og stemmerett". Reportasjen i Kaliber ble kritisert av granskningsnämnden på ett punkt; at det i programmet ble framstilt som om statlige bidragspenger hadde blitt brukt til å organisere en støttereise til Nord-Korea. Beskyldningene om Nord-Korea var ikke med som grunnlag for at ungdomsstyrelsens besluttet å dra inn bidraget.

Kritikk hadde en stund blitt rettet mot RKU bl.a. fordi organisasjon hadde besøkt ettpartistater uten å framføre kritikk av mangelen på demokrati og menneskerettigheter, samt uttalt støtte til terroristgrupper. RKU hevder selv at de er de eneste sanne demokratene blant Ungdomsorganisasjonene siden mener selv å være de eneste som vil utvide demokratiet til å også gjelde for landets økonomi. RKU sine kampanjereiser til bl.a. Nord-Korea har ifølge organisasjonen hatt som formål å lære av erfaringene av systemet der, og å spre det svenske synet på demokrati til partikamerater i nevnte land.

Politikk rediger

 
RKU i Göteborg

Forbundet anser at det nåværende kapitalistiske samfunnet ikke klarer å tilfredsstille folkets behov. RKU mener at det finnes tydelige eksempler på dette i dagens Sverige med høy arbeidsledighet og store forsømmelser innenfor skole, barneomsorg, og fritidstilbud for ungdom, samtidig som store foretak har milliardoverskudd. Forbundet hevder videre at det finnes store rikdommer i Sverige, men de er samlet på et fåtall menneskers hender og at den førende politikken er en høyrepolitikk.

RKU anser at den eneste utveien på lang sikt er på revolusjonært vis å omdanne det nåværende samfunnet og bygge et nytt sosialistisk samfunn. Dermed kan samfunnet få en sann kommunistisk økonomi bygd på menneskers behov i stedet for bedriftenes strev etter størst mulig gevinst. Dagens sosialdemokratiske styrte Sverige bygger, ifølge RKU, på et falsk grunnlag med store historierevisjonistiske innslag. RKU vil derfor innføre en kommunistisk planøkonomi som tar hensyn til menneskers behov og miljøet i Marx' og Lenins ånd.

Eksterne lenker rediger