Rett vinkel

vinkel på 90°
(Omdirigert fra «Rettvinklet»)

En rett vinkel er i geometri definert som halvparten av den vinkelen som en rett linje danner. I Euklids Elementer ble en rett vinkel definert som vinkelen som dannes når en linje skjærer en annen slik at nabovinklene er like store.

En rett vinkel er 90°.
Når linjestykket AB står normalt på linjestykket CD, er vinklene ABC og ABD like store og danner rette vinkler.

Hvis vinkelens størrelse måles i grader, er den da 90°. Angis den derimot i radianer, er størrelsen π/2.

To linjer som skjærer hverandre med en rett vinkel, står per definisjon perpendikulært eller loddrett på hverandre. Den ene sies å danne en normal til den andre. På samme måte vil en linje som står loddrett på alle linjer i et plan, være en normal til planet.

En trekant hvor en vinkel er rett, er en rettvinklet trekant. Ifølge et av Tales’ teorem vil den kunne innskrives i en sirkel som har hypotenusen til diameter. For en slik trekant gjelder Pythagoras’ læresetning, og den danner grunnlaget for all trigonometri.

Parallellaksiomet for euklidsk geometri er ekvivalent med at summen av vinklene i en trekant er like stor som to rette vinkler. Derimot for sfærisk geometri er denne summen større enn to rette vinkler, mens den i hyperbolsk geometri er mindre.

Se også

rediger