Rettvinklet trekant

En rettvinklet trekant er en trekant hvor en av de tre vinklene er 90 grader, og blir matematisk beskrevet på følgende måte;

En rettvinklet trekant hvor hypotenus og katet er vist.

Den greske filosofen Pytagoras oppdaget og beviste at arealet av et kvadrat med samme sidelengde som hypotenusen i en rettvinklet trekant, har like stort areal som summen av kvadratene med sidelengder like store som de to katetene i den samme trekanten.

Pytagoras læresetning

Se også rediger