Retningsderivert

Den retningsderiverte av en deriverbar flervariabelfunksjon langs en gitt vektor v og punkt x representerer den deriverte gjennom punktet x med en fart spesifisert av v. Den generaliserer teorien om partiellderiverte hvor man deriverer med hensyn på en variabel. Ved hjelp av gradienten som regnes ut i fra de partiellderiverte, kan den retningsderiverte uttrykkes på følgende form

Den retningsderiverte uttrykkes ofte også ved hjelp av følgende formel, som også kan brukes som bevis for å utlede førstnevnte formel.

LitteraturRediger