Åpne hovedmenyen
Eksempel på korde, sekant og tangent

Tangent innen geometri er betegnelsen på en linje som berører en sirkel eller en annen kurve. (Sml. Sekant)