Relativ fruktoseindeks

Relativ fruktoseindeks er en tallverdi (mellom 1,0 og 0,0) som viser hvor stor andel av karbohydratene, i et næringsmiddel, som er eller blir metabolisert (omdannet) til fruktose. Med andre ord, viser relativ fruktoseindeks forholdet mellom fruktoseekvivalenter og glukoseekvivalenter i næringsmiddelet.

Når kroppen skal fordøye og forbrenne karbohydrater fra maten, blir karbohydratene først brutt ned (omdannet) til én eller begge av de to sukkertypene fruktose og glukose. Derfor kan man altså si at all karbohydratholdig mat inneholder fruktoseekvivalenter og/eller glukoseekvivalenter.

For eksempel: Ren fruktose har en relativ fruktoseindeks 1,0; Ren glukose har relativ fruktoseindeks 0,0; Sukrose (vanlig matsukker) har relativ fruktoseindeks 0,5 (det vil si at kroppen omdanner vanlig matsukker til 50 % fruktose og 50 % glukose); Sorbitol (ofte brukt som kunstig søtningsmiddel) har relativ fruktoseindeks 1,0.

Merk at betegnelsen: Fruktoseindeks (eller: Absolutt Fruktoseindeks) kan tenkes å bli brukt om en angivelse av hvor mange gram fruktose(/omdannede fruktoseekvivalenter) det er i 100 gram av et næringsmiddel. Derfor er det viktig å ta med: «relativ», når det faktisk er relativ fruktoseindeks man vil referere til.

De enkelte, kjemisk rene, karbohydratene vil alltid ha den samme verdien for relativ fruktoseindeks. Derimot i naturlige matvarer (for eksempel grønnsaker, korn og frukt), vil det være variasjoner både i mengden karbohydrat og i forholdet mellom de forskjellige karbohydrattyper. Og sistnevnte kan medføre variasjoner i relativ fruktoseindeks. Variasjonene kan skyldes artsforskjeller eller de kan skyldes ulike vekstforhold eller ulik modningsgrad.

Det må påpekes at mye forvirring kan oppstå på grunn av de gamle folkelige navnene: «fruktsukker» for fruktose og «druesukker» for glukose. Dette fordi for eksempel:

  • Appelsin, som jo er en frukt, vanligvis har en relativ fruktoseindeks på mindre enn 0,5. Altså utgjør «fruktsukker» (fruktoseekvivalentene) mindre enn halvparten av sukkeret i appelsiner.
  • Epler har en relativ fruktoseindeks på mer enn 0,5, men de inneholder allikevel også en god del glukoseekvivalenter i tillegg til «fruktsukkeret».
  • Druer kunne man tro inneholder bare «druesukker», men røde (eller var det de grønne?) druer inneholder faktisk mer fruktose enn glukose (altså er relativ fruktoseindeks >0,5). Selv de grønne (eller var det de røde?) druene, som riktignok inneholder mest glukose (druesukker), har også en god del fruktose i tillegg.

Hva relativ fruktoseindeks kan brukes tilRediger

En matvares glykemiske indeks er en tallverdi som sier litt om hvordan denne matvaren påvirker kroppens blodsukker, sammenlignet med hvordan andre matvarer gjør det. I flere år har glykemisk indeks blitt brukt som grunnlag for kostholdsanbefalinger til å forebygge og bekjempe metabolsk syndrom og hjerte-/karsykdommer. Nyere forskning har derimot antydet at det kanskje heller er det totale eller relative fruktoseekvivalentinnholdet, i maten, man bør fokusere på.[trenger referanse]

Se ogsåRediger