Reichswehr

tysklands militær fra 1921 til 1935

Reichswehr (norsk: Riksvernet) var det tyske forsvaret fra 1919 til 1935 (fra 1919 til 1921 under navnet Vorläufige Reichswehr). Reichswehr bestod nesten bare av hæren og var derfor i praksis nærmest sammenfallende med denne forsvarsgrenen.

Reichswehrs flagg.
Bayrischer Reichswehrkalender 1920.
Reichswehr feltøvelse i 1930.

Bakgrunn

rediger

Etter den første verdenskrigs slutt gikk den tyske hæren i oppløsning; dette var også i det vesentligste krevd ved våpenstillstanden i Compiègneskogen. Mange veteraner gikk inn i de høyreorienterte frikorpsene, paramilitære grupper som deltok i de mange urolighetene etter krigens slutt.

Den nylig grunnlagte Weimarrepublikken måtte da gjenoppbygge hæren, og 6. mars 1919 ble Vorläufige Reichswehr (norsk: det midlertidige riksvern) dannet.

Versaillestraktaten la begrensninger på størrelsen på den nye tyske hæren. I 1921 ble Vorläufige Reichswehr omorganisert til Reichswehr for å oppfylle traktatens begrensninger.

 Etter første verdenskrig begynte interimsperioden med Reichswehr, en av de merkeligste hærstyrkene i militærhistorien. Dets offiserer levde i fortiden og for fremtiden, men klarte ikke å identifisere seg med den sørgelige nåtiden.

[note 1] 

Historiker og oberst Karl-Heinz Frieser i boken The Blitzkrieg Legend, s. 330

Det nye Reichswehr besto av sju infanteridivisjoner og tre kavaleridivisjoner, i tillegg til en liten Reichsmarine (riksmarine). Størrelsen på de væpnede styrkene kunne ikke overstige 100 000 mann.

Etter at Adolf Hitler kom til makten i 1933 ble Tysklands væpnede styrker kraftig rustet opp. I 1935 ble Reichswehr ved lov gitt det nye navnet Wehrmacht, samtidig som verneplikten ble gjeninnført. Siden 1955 het det vesttyske forsvaret Bundeswehr, mens det østtyske forsvaret het Nationale Volksarmee og ble dannet i 1956. Sistnevnte ble oppløst i 1990 da DDR ble oppløst.

Se også

rediger

Fotnoter

rediger
  1. ^ After World War I began the interim period of the Reichswehr, one of the strangest armies in military history. Its officers lived in the past and for the future, but they were unable to identify with the sad present.

Eksterne lenker

rediger