Reichswehr

tysklands militær fra 1921 til 1935

Reichswehr (norsk: Riksvernet) var det tyske forsvaret fra 1919 til 1935 (fra 1919 til 1921 under navnet Vorläufige Reichswehr). Reichswehr bestod nesten bare av hæren og var derfor i praksis nærmest sammenfallende med denne forsvarsgrenen.

Reichswehrs flagg.
Bayrischer Reichswehrkalender 1920.
Reichswehr feltøvelse i 1930.

Etter den første verdenskrigs slutt gikk den tyske hæren i oppløsning; dette var også i det vesentligste krev ved våpenstillstanden i Compiègneskogen. Mange veteraner gikk inn i de høyreorienterte frikorpsene, paramilitære grupper som deltok i de mange urolighetene etter krigens slutt.

Den nylig grunnlagte Weimarrepublikken måtte da gjenoppbygge hæren, og 6. mars 1919 ble Vorläufige Reichswehr (norsk: det midlertidige riksvern) dannet.

Versaillestraktaten la begrensninger på størrelsen på den nye tyske hæren. I 1921 ble Vorläufige Reichswehr omorganisert til Reichswehr for å oppfylle traktatens begrensninger.

Det nye Reichswehr besto av sju infanteridivisjoner og tre kavaleridivisjoner, i tillegg til en liten Reichsmarine (riksmarine). Størrelsen på de væpnede styrkene kunne ikke overstige 100 000 mann.

Etter at Adolf Hitler kom til makten i 1933 ble Tysklands væpnede styrker kraftig rustet opp. I 1935 ble Reichswehr ved lov gitt det nye navnet Wehrmacht, samtidig som verneplikten ble gjeninnført. Siden 1955 het det vesttyske forsvaret Bundeswehr, mens det østtyske forsvaret het Nationale Volksarmee og ble dannet i 1956. Sistnevnte ble oppløst i 1990 da DDR ble oppløst.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger