Reichsmarine

den tyske marinen under Weimarrepublikken

Reichsmarine var navnet på den tyske marinen under Weimarrepublikken (1918–1935). I 1935 skiftet den navn til Kriegsmarine som ble en del av Wehrmacht.

Weimarrepublikkens orlogsflagg

Etter første verdenskrig ble tyskerne hardt rammet av Versaillestraktaten. For marinen betydde dette at den fikk en begrenset tonnasje. Den kunne maks bestå av seks armerte krigsskip (tysk: «panzerschiffe»), seks kryssere, tolv jagere og tolv torpedoskip. Det første store skipet tyskerne bygde etter krigen var lettkrysseren «Emden». Dette skipet ble fulgt opp av enda tre nye lettkrysserne «Königsberg», «Karlsruhe» og «Köln», alle av Königsberg-klassen. Krysserne «Leipzig» og «Nürnberg» ble bygd i en moderne utgave av samme klasse. Versaillestraktaten begrenset også tyskerne til og ikke kunne bygge slagskip på mer enn 10 000 tonn. Dette gjorde at tyskerne heller bygde lommeslagskipene «Deutschland», «Admiral Scheer» og «Admiral Graf Spee».

«Schlesien» og «Schleswig-Holstein»