Åpne hovedmenyen

Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete

Bilde fra 1942 som viser bygningen som huset kontoret til statsråden for de okkuperte østområdene, Alfred Rosenberg.

Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete (RMfdbO, norsk: «riksministeriet for de besatte østområdene») var det tyske øverste sivile forvaltningsorganet for okkuperte områder i Sovjetunionen under andre verdenskrig. Det ble opprettet av Adolf Hitler i juli 1941, og ble ledet av nazipartiets sjefsideolog Alfred Rosenberg.

Under Rosenbergs ledelse begynte riksministeriet avkollektiviseringen av det sovjetiske landbruket. Rosenbergs idé var å fremstille tyskerne som «frigjørere» i den sovjetskeptiske delen av befolkningen, med dette ble vanskeliggjort av Erich Kochs utnevnelse til rikskommissær i Ukraina. Kochs brutale politikk førte til at de som i utgangspunktet var vennlige til nyordningen ble drevet over på Sovjetunionens side igjen.

Rosenberg hadde planlagt fire rikskommissariater i de okkuperte områdene: Ostland (Baltikum), Ukraina, Moskva og Kaukasus. De to sistnevnte eksisterte kun på papiret da områdene aldri var under tysk kontroll, mens de to førstnevnte kun hadde kort levetid ettersom Sovjetunionen gjenerobret områdene over de neste to årene.