Sykehus

institusjon som yter medisinsk hjelp
(Omdirigert fra «Regionsykehus»)

Sykehus er en fellesbetegnelse på institusjoner som yter medisinsk hjelp. En annen betegnelse er hospital. I vestlig sykehusvesen er som regel somatiske og psykiatriske sykehus adskilt.

Hovedpaviljongen ved Vancouver General Hospital

Men man behøver ikke være syk for å bli behandlet på et sykehus. I moderne tid foregår således de fleste fødsler på et hospital, og i de normale tilfeller behøver fødselslegen ikke å rekvirere hjelp fra operasjonsgangen til f.eks. keisersnitt.

Sykehusbygning

rediger

Sykehus er også en bygningstype som er oppført for å oppfylle institusjonens behov.

En sykehusbygning er avhengig av en rekke forhold: medisinske behov, kultur, sosiale forhold, religion, økonomi, stilperiode etc. Disse skifter gjennom tidene og gjør at byggeoppgaven endrer seg med hensyn til den tid sykehuset ble bygd i og befinner seg i.

Norske sykehus

rediger

I Norge er alle offentlige sykehus eid av staten ved sine fire regionale helseforetak. I det offentlige helsevesenet skilte man tidligere mellom regionssykehus og sentralsykehus, men disse begrepene gikk ut av bruk i 2002. Lokalsykehus betegner sykehus som gir grunnleggende tjenester til befolkningen i et avgrenset område. Alle norske regionsykehus er universitetssykehus. Noen, eksempelvis Rikshospitalet, har nasjonale funksjoner. I tillegg finnes en rekke private sykehus, som også i utstrakt grad har avtaler med de regionale helseforetak om refusjoner for medisinsk behandling. Ordningen «fritt sykehusvalg» gjør at pasienter i dag fritt kan velge å la seg undersøke og behandle ved ethvert lokalsykehus eller privat sykehus med avtale.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger