Realistforeningen

Realistforeningen (RF) er fakultetsforeningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat) ved Universitetet i Oslo. Foreningen holder til på Blindern, hvor den driver sin egen studentkjeller i Vilhelm Bjerknes' hus. Realistforeningen står også bak festivalen Biørnegildet og avisen Husbjørnen.

Kortfattet historieRediger

Realistforeningen ble opprettet i 1859, da under navnet Realisternes og Mineralogernes Forening, etter at en komité bestående av Cato Maximilian Guldberg, Anton Sophus Bachke og Gustav Blix hadde utredet muligheten for å starte en forening. På denne tiden var ikke MatNat startet, og RF refereres derfor av og til som foreningen med eget fakultet.

I 1859 var aktivitetsnivået noe annerledes enn i dag. Foreningen avholdt vitenskapelige møter. Ettersom disse møtene hadde alkoholservering, utviklet de seg ofte ut i fest. Disse møtene avholdes fortsatt, men de har kommet i skyggen av foreningens fest- og konsertarrangementer. Foreningen var tidligere mer politisk engasjert enn den er nå. Dette politiske engasjement dreide seg stort sett om studentpolitiske saker, og oppstarten av MatNat kan ses på som en tidlig seier i så måte. Foreningen i seg selv driver ikke politisk aktivitet i dag, og foreningens politiske områder er stort sett overlatt til andre organer og sammenslutninger som til tider har en del personfellesskap med foreningen, som Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU) og Realistlista, realistenes fraksjon i valg til Studentparlamentet.

Foreningen har alltid hatt en del tradisjoner, og selv om tradisjoner ofte forandres i studentmiljøet, er det enkelte som har bestått lenge. Av disse bør Biørneballet nevnes spesielt. Biørneballet er en stor gallamiddag, hvor foreningens egne Biørneordener deles ut. Biørneballet markerer også avslutningen av den tradisjonsrike festivalen Biørnegildet. Av andre tradisjoner nevnes Høstpølse, som er nok en gallaanledning, og psildefrokost, som er foreningens 17. mai-tradisjon.

I 1984 fikk Realistforeningen sitt eget kjellerlokale i Vilhelm Bjerknes' hus, og foreningen har også kontorlokaler i samme bygning. RF-kjelleren, som er kjellerlokalets navn, er med dette den eldste studentkjeller på Blindern universitetsområde og har i dag alkoholservering med alle rettigheter.

Realistforeningen i dagRediger

I dag arrangerer Realistforeningen quiz og kjellerkro i RF-kjelleren hver fredag utenom feriene. I tillegg avholdes det en rekke konserter, men det stort sett på andre dager. På den faglige siden arrangeres det debatter og foredrag. Det arrangeres kafe i kjellerlokalene på dagen mellom kl 10 og 16, ukedagene varierer fra semester til semester grunnet hvem som kan jobbe frivillig mht egen fagkombinasjon. Foreningen huser også RF Regi, som sørger for lys og lyd til fester, både i regi av RF og av andre foreninger.

OrganisasjonRediger

Realistforeningen har flere undergrupper og styrer som driver hver sin del av foreningen: Kjellerstyret sørger for servering og vedlikehold av RF-kjelleren, Kafefunksjonærene arrangerer kaféen, Arrstyret arrangerer arrangementene, Blæstgruppa sørger for reklame og blæst, Vaktgruppa sørger for vakthold under fredagspub og større fester, Regi styrer det tekniske, Fagstyret tar seg av foreningens faglige side, Økonomiutvalget sørger for at regnskapene er i orden, Revisjonsutvalget reviderer regnskapene, Desisjonsutvalget påser at lover blir fulgt og Husbjørnen-redaksjonen gir ut studentavisen Husbjørnen. Med unntak av Vaktgruppa, Husbjørnen-redaksjonen, Revisjonsutvalget og Desisjonsutvalget er styrene representert i Hovedstyret sammen med foreningens Formann og sekretær. Hovedstyret har ansvaret for foreningens langsiktige og strategiske planlegging. I tillegg finnes det en del andre mindre utvalg som i stor grad styrer seg selv.

Eksterne lenkerRediger

 Denne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide eller endre den.