Realistforeningen (RF) er fakultetsforeningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat) ved Universitetet i Oslo. Foreningen holder til på Blindern, hvor den driver sin egen studentkjeller i Vilhelm Bjerknes' hus. Realistforeningen står også bak festivalen Biørnegildet og avisen Husbjørnen.[1]

Historie

rediger

Realistforeningen ble opprettet 18. april 1859, da under navnet Realisternes og Mineralogernes Forening,[2] etter at en komité bestående av Cato Maximilian Guldberg, Anton Sophus Bachke og Gustav Blix hadde utredet muligheten for å starte en forening.[3] På denne tiden var ikke MatNat startet, og RF refereres derfor av og til som foreningen med eget fakultet.[trenger referanse]

I 1859 avholdt foreningen vitenskapelige møter. Ettersom disse møtene hadde alkoholservering, utviklet de seg ofte til fest. Disse møtene avholdes fortsatt, men er kommet i skyggen av foreningens fest- og konsertarrangementer. Foreningen var tidligere mer politisk engasjert. Dette politiske engasjement dreide seg stort sett om studentpolitiske saker. Foreningen i seg selv driver ikke politisk aktivitet i dag, og foreningens politiske områder er stort sett overlatt til andre organer og sammenslutninger som til tider har en del personfellesskap med foreningen, som Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU) og Realistlista, realistenes fraksjon i valg til Studentparlamentet.

I 1984 fikk Realistforeningen sitt eget kjellerlokale i Vilhelm Bjerknes' hus, og foreningen har også kontorlokaler i samme bygning. RF-kjelleren er med dette den eldste studentkjeller på Blindern universitetsområde og har i dag alkoholservering med alle rettigheter.

Foreningen har alltid hatt endel tradisjoner, og selv om tradisjoner ofte forandres i studentmiljøet, er det enkelte som har bestått lenge, blant dem Biørneballet, Biørnegildet, Høstpølse, som er nok en gallaanledning, og sildefrokost, som er foreningens 17. mai-tradisjon.

Biørnegildet

rediger

Realistforeningen arrangerer «Biørnegildet» hvert tredje år. Det avsluttes med det tradisjonsrike Biørneballet. Biørnegildet ble senest arrangert i 2022.

Biørnegildet oppstod som en utvidelse av Biørneballet. Etter hvert har gildet vokst, og nå varer arrangementet i to uker før det avsluttes med ballet. Biørnegildet styres av sitt eget styre, som velges på Realistforeningens generalforsamling, og drives fra da nesten uavhengig av Realistforeningens daglige drift.

Biørneballet er Realistforeningens tradisjonelle gallamiddag, og under Biørneballet utnevnes nye personer til «Ridder av Lille Bjørns orden», «Ridder av Store Bjørns orden», «Kommandør av Store Bjørns orden» og «Storkors av Store Bjørns orden». Disse utmerkelsene går til personer som har utmerket seg i sin innsats for Realistforeningen eller Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Realistforeningen i dag

rediger

I dag arrangerer Realistforeningen quiz og kjellerkro i RF-kjelleren hver fredag utenom feriene. I tillegg avholdes det en rekke konserter, men det stort sett på andre dager. På den faglige siden arrangeres det debatter og foredrag. Det arrangeres kafe i kjellerlokalene på dagen mellom kl 10 og 16, ukedagene varierer fra semester til semester grunnet hvem som kan jobbe frivillig mht egen fagkombinasjon. Foreningen huser også RF Regi, som sørger for lys og lyd til fester, både i regi av RF og av andre foreninger.

Organisasjon

rediger

Realistforeningen har flere undergrupper og styrer som driver hver sin del av foreningen: Kjellerstyret sørger for servering og vedlikehold av RF-kjelleren, Kafefunksjonærene arrangerer kaféen, Arrstyret arrangerer arrangementene, Blæstgruppa sørger for reklame og blæst, Vaktgruppa sørger for vakthold under fredagspub og større fester, Regi styrer det tekniske, Fagstyret tar seg av foreningens faglige side, Økonomiutvalget sørger for at regnskapene er i orden, Revisjonsutvalget reviderer regnskapene, Desisjonsutvalget påser at lover blir fulgt og Husbjørnen-redaksjonen gir ut studentavisen Husbjørnen. Med unntak av Vaktgruppa, Husbjørnen-redaksjonen, Revisjonsutvalget og Desisjonsutvalget er styrene representert i Hovedstyret sammen med foreningens Formann og sekretær. Hovedstyret har ansvaret for foreningens langsiktige og strategiske planlegging. I tillegg finnes det en del andre mindre utvalg som i stor grad styrer seg selv.

Referanser

rediger
  1. ^ RF 1959, s. 103.
  2. ^ Espeli, Tro (2. desember 1972). «RF og ML-pilsen hånd i hånd». Morgenbladet. s. 6. «Resultatet var at "Realisternes og Mineralogernes Forening" ble stiftet mandagen, 18. april 1859. Paragraf 2 i statuttene klargjorde at Foreningen hadde et tosidig formål, et videnskapelig og et selskapelig.» 
  3. ^ RF 1959, s. 10.

Litteratur

rediger

Eksterne lenker

rediger