Rang (ansvar)

forhold mellom elementer i et sett

Rang kan bety ansienniet eller hierarkisk posisjon i en organisasjon eller i en besetning. En rang eller grad kan følge av formell kompetanse, opparbeid praksis eller en stilling. Den som er overordnet i et rangsystem har også et overordnet ansvar og trer inn i kommandoposisjon i kritiske situasjoner når det er øket risiko for ulykker.

Fra gammelt av er det kutyme at et skips kaptein er den siste som forlater skipet ved havari.

Se ogsåRediger