Åpne hovedmenyen

Kutyme er skikk og bruk i handelsforhold som er så kjent og vanlig at det utgjør en rettsregel som slår igjennom også i forhold til deklaratorisk lov. Etter hvert som de fleste lovregler i norsk rett er gjort preseptoriske, er ordet kutyme omdefinert til å bety skikk og bruk i vid forstand.

Se ogsåRediger