Ansettelse er en lovregulert form for avtalemessig forhold mellom to parter om utførelse av arbeid. Den ene parten (arbeidstakeren) selger sin egen arbeidskraft mot betaling, og den andre parten (arbeidsgiveren) kjøper denne arbeidskraften.

Ansettelsen gir arbeidskjøperen disposisjonsrett over arbeidsselgerens tid (arbeidstiden), og gir arbeidsselgeren en garanti for en viss kompensasjon (lønn).

I norsk lov er reglene rundt ansettelse angitt i bl.a. Arbeidsmiljøloven.

En ansettelse forutsetter avtalefrihet for begge parter. Dette adskiller det fra andre typer arbeid som bygger på ufrivillighet (tvangsarbeid, livegenskap og slaveri).