Arbeidskraft er definert som all form for menneskelige bidrag, både fysisk og mentalt, til produksjon. Et lands totale arbeidskapasitet, er den totale arbeidskraften til landets arbeidsstyrke.