Åpne hovedmenyen
RPG-29

Rakettdrevet granat er betegnelse på rakettdrevne, håndholdte, skulderavfyrte panservernvåpen uten styring, med eksplosiv ladning (granat).

De første rakettdrevet granatene var det amerikanske Bazooka. Betegnelsen blir brukt av engelsktalende som Rocket- propelled granade (rakettdrevet granat), mens på russisk heter de Ruchnaya Protivotankovaya Granata, som er et eget sovjetisk våpen, og som man oftest forbinder med forkortelsen RPG.

De fleste moderne stridsvogner tåler treff ifra en rakettdrevet granat, unntatt fra RPG-29 som er den mest avanserte. Granatene kan gjøre stor skade på pansret personellkjøretøy, og total-ødelegge kjøretøy uten panser.

Den mest brukte er RPG-7 som ble tatt i bruk av sovjetiske styrker i 1961 og brukes fremdeles. RPG er mest brukt av det sovjetiske militære og kommunistland som russerne har solgt disse til. De ble også brukt av Mujahedin mot sovjetiske styrker i Afghanistan i den afghansk-sovjetiske krig, og brukes den dag idag mot allierte styrker i Afghanistan og Irak. Våpenet er et utmerket geriljavåpen; det betjenes av en mann, det kan lades om, kan brukes mot både personell og kjøretøy, og gjør stor skade.