Rørosvidda

fjellområde i Røros og Holtålen kommuner i Trøndelag

Rørosvidda omfatter fjellområdene omkring Røros, hovedsakelig i Røros og Holtålen kommuner i Trøndelag. Området ligger på 600 – 1200 meter over havet., og er karakterisert av snaufjellsområder adskilt av skogkledte dalføre og tallrike vann.

Rørosvidda
Fra Rørosvidda (729024995).jpg
Fra Rørosvidda.
Høyde600–1200 moh.
LandNorge
FylkeTrøndelag
Kommune(r)Røros, Holtålen

Rørosvidda
62°50′00″N 11°50′00″Ø
UTM-koord.32V 644299 6970195

Rørosvidda har ingen veldefinerte grenser, men omfatter først og fremst områdene øst for Glåma og Rugldalen i retning Sverige. Gjerne avgrenset i syd av Tufsingdalen i Os, i sydøst av Femund og Femundsmarka, i øst av Vigelen, i nordøst av Skardørsfjellene og i nord av Riasten og Tverrdalen i Holtålen. Vest for Glåma og Rugldalen ligger et mindre fjellparti som også regnes som en del av Rørosvidda, avgrenset i syd av Dalsbygda, i vest av Kjurrudalen og Hessdalen. En naturlig fortsettelse mot vest er Forollhognaområdet og mot nord Kjølifjellet, som i litt videre forstand kan sees på som tilhørende Rørosvidda.

Rørosvidda var i større grad skogkledt før Røros Kobberverk ble etablert i 1644. Verket ble gitt utstrakte rettigheter til naturressurser som malmforekomster, vann og skog innenfor et stort område rundt Røros, avgrenset av den såkalte cirkumferensen, dvs. en sirkel med radius ca. 45 km fra Øvre Storwartz gruve. Området omfattet således Rørosvidda som angitt over, i tillegg til Os og Tolga kommuner. Den tids gruvedrift og kobbersmelting krevde store mengder ved, og medførte utstrakt snauhogst i stadig større områder, mens barskt fjellklima og etterhvert også svovelholdig røyk fra smeltehyttene begrenset tilveksten av skog. I våre dager er skogen igjen iferd med å innta Rørosvidda.