En rørbombe er et stykke rør fylt med et eksplosivt materiale. Den består som regel av et stykke stålrør/metallrør med gjenger og to endestykkene, eksempelvis i form av bolter. Ved antennelsen får trykket fra det brennende materialet røret til å sprenges i mange fragmenter.

Ulike typer rørbomber

Særlig sortkrutt anvendes ved fremstillingen, da det er lett å skaffe.

Det har vært mange ulykker med rørbomber, og risikoen for at rørbomben antennes ved et uhell er stor, da kruttet kan selvantenne ved friksjon.

Autoritetsdata