Rømeling

Rømeling er en dansk adelsslekt.

Slekten antas å ha navn etter byen Remmlingen nær Wolfenbüttel i Grevskabet Diepholz, og føres tilbake til dommer i Soest Roelof Römeling (f. ca. 1420). Hans sønn, superintendent i Diepholz Patroclus Römeling (1481-1571) var oldefar til garnisonsmedikus i København, senere i Glückstadt Conrad Rømeling (1624-1676), som flyttet til Danmark senest 1663. Han var far til Adelgunde Mechtilde Rømeling (1654-1714), gift med general Jobst von Scholten (1647-1721), og til general Patroclus Rømeling (1662(63?)-1736). Sistnevnte var far til generalmajor Jobst Conrad Rømeling (1698-1756), generalmajor Frederik Christopher Rømeling (1698-1760), generalløytnant Rudolph Woldemar Rømeling (1704-1776) og admiral, geheimestatsminister Hans Henrik Rømeling (1707-1775). Sistnevnte var i ekteskap med Edele Dorothea de Scheel (1718-1782) far til kaptein i Søetaten Hans Henrik (Heinrich) Rømeling (1747-1814) og til kammerherre, major og dansk gesandt Jobst (Just) Conrad Rømeling (1750-1819) samt til tre døtre gift v. Buchwaldt til Gudumlund, Krabbe av Damsgård og v. Reventlow, den grevelige linje til grevskapet Reventlow.

Generalløytnant og kommandant i Fredrikstad Rudolph Woldemar Rømeling (1704-1776) var i ekteskap (1757) med Ulrikke Eleonora de Ulrichsdal (1736-75), en sønnedatter av Ulrik Frederik Gyldenløve og Maria Meng, far til oberst Patroclus Rømeling (1760-1838), som den nålevende slekten stammer fra, og til kammerherre og generalmajor Johan Berendt Rømeling (1764-1830), kammerherre og generalmajor Carl Rømeling (1769-1839) og kammerherre og generalmajor Hans Henrik (Hinrich) Rømeling (1770-1840). Carl Rømeling var far til oberst, kammerherre og hoffsjef Sigvard Thomas Waldemar Rømeling (1809-1878).

Kaptein Carl Just Rømeling (1807-1876) var far til oberstløytnant Emil Adolph Rømeling (1851-1952), som var far til tollkontrollør og sekondløytnant Carl Wilhelm Rømeling (1879-?) og til farmasøyt og direktør Hans Adolf Rømeling (1890-1954). Carl Wilhelm Rømeling var far til kommandørkaptein Henrik Rømeling (1911-1970).

Generalløytnant Patroclus Rømelings (1662-1736) agnatiske etterkommere i ekteskap ble 15. oktober 1885 opptatt i den danske adel.

LitteraturRediger