Rødsprit

Rødsprit er 70-95% denaturert etylalkohol, etanol (C2H5OH). Rødspriten er tilsatt et denatureringsmiddel som gjør den ubrukelig til mat og drikke, samt ofte fargestoffet fuksin som gir en rødaktig farge. Rødsprit er et rense- og løsemiddel beregnet til teknisk bruk.

Bruk og egenskaperRediger

Rødsprit benyttes som avfettingsvæske for tre og metall før lakkering eller maling, og som antifrostmiddel i vannlåser og vannpumper. Den brukes også som løsemiddel for farge, beis, lakk og lim, og brukes som brennvæske i spritapparater som for eksempel stormkjøkken, Primus og Fondue-brenner.

Rødspriten fordamper hurtig og er raskt nedbrytbar. Alkoholen er svært brannfarlig, og har et flammepunkt på 13 ℃.

Rødsprit kalles vanligvis teknisk sprit på svensk og husholdningssprit på dansk.

Se ogsåRediger