White spirit

kjemisk forbindelse

White spirit, eller mineralterpentin, er en væske som er fargeløs og klar i utseende, og har en karakteristisk, stram lukt. Den er uløselig i vann, men er blandbar med mange andre organiske løsemidler.

White spirit er en blanding av hydrokarboner og blir benyttet som løsemiddel i maling, rengjøring av pensler, fjerning av asfalt, fett, stearin, skismøring osv. White spirit er kanskje det organiske løsemidlet som brukes mest i dag.

White spirit er også kjent under navnene «nafta» (petroleum), «white spirit type 1», «white spirit type 2», «white spirit type 3», «mineralsk terpentin», «laknnafta», white-sprit eller «essence de petrole».

Fakta om «White spirit type 1» rediger

  • Flammepunkt ved 31
  • Kokepunkt ved 130 ℃
  • Består av en blanding av ulike hydrokarboner
  • Farlig for lever og lunger
  • Som andre fettløsere kan det gi varig skade på nervesystemet

Se også rediger

Autoritetsdata