En eller et vannlås eller vasslås er en konstruksjon som benyttes i sluk og avløp for å hindre at kloakkgass og lukt trenger opp fra rørsystemet. Dette oppnås ved å utforme avløpsrøret som en liggende S, det vil si lage en bue på røret slik at det hele tiden er fylt av vann på et punkt.

Prinsippskisse av vannlås med to typer utforming.
En vannlås i moderne design.

I nyere tid er det også laget tørr-vannlåser. Disse er gjerne utformet som et rett, kort rør og kan monteres fritt, liggende og stående. Innvendig har de en enveisklaff som hindrer tilbakestrømming av kloakkgass. Slike tørre «vannlåser» er frostsikre og særlig egnet i uoppvarmede boliger og hytter.

Vannet blir liggende som en barriere mellom luften på begge sider av denne vannlåsen. Vannlåser er obligatoriske under oppvaskbenker og utslagsvasker, i toaletter og sluk og i de fleste typer avløp. Oftest er vannlåsene og de buede rørene godt synlige, men ikke alltid. I toaletter med moderne design kan vannlåsen ligge skjult i konstruksjonen, og under nyere servanter vil den ofte bare framstå som en utbuling eller som en sylinderformet konstruksjon nede på avløpsrøret. Under sluk er ofte vannlåsen støpt inn i gulvet.

Over tid vil det samle seg skitt og avleiringer nederst i rørbuen. Derfor er de fleste vannlåser utstyrt med en plugg i bunnen, egnet for å tappe ut vann og skitt og stake opp rørene. I prinsippet er det enkelt å gjøre dette. Om røropplegget er gammelt og pluggen rustet fast kan det imidlertid være nødvendig med fagfolk, spesielt om konstruksjonen er murt fast i golv eller vegg. Da kan ukyndig bruk av makt ødelegge eldre konstruksjoner. En del nyere vannlåser er konstruert slik at man for hånd kan demontere hele vannlåsen og rense den.

Bortsett fra rensing, krever sjelden vannlåser vedlikehold. Dersom avløpet står ubenyttet i lang tid er det imidlertid fare for at vannet i vannlåsen fordamper, slik at kloakkgassen kan sive opp. Vannlåser kan også være utsatt ved frost, dersom hus for eksempel står ubenyttet og uoppvarmet vinterstid. I så fall kan man forhindre skade ved å helle frostvæske i vannlåsen.

Vannlås-prinsippet benyttes også i gjærlåser, som for eksempel på vinballonger når råstoffet gjærer. I det tilfellet er poenget at gassen fra gjæringen skal slippe ut, mens luft fra omgivelsene ikke skal slippe inn og forurense den gjærende væsken.

Eksterne lenker

rediger