Qashliq, Isker eller Sibir (tatarisk: Qaşlıq eller İskär) var en middelaldersk (1300- 1500-tallet) by ved elva Irtysj' høyre bredd (rundt 16 km sørøst for dagens Tobolsk). Den var hovedstad i Sibir-khanatet fra slutten av 1400-tallet. Perioden med mest utvikling var på første halvpart av 1500-tallet. I 1582 ble byen inntatt og ødelagt av kosakk-styrkene til ataman Jermak. Den ødelagte byen ble gjenerobret av tatarene i 1584, men ble permanent ødelagt i 1586. Den nærliggende byen Tobolsk ble grunnlagt i 1587. Ruinene av Qashliq blir vanligvis kalt Kutsjums fort av dagens russere.