Tatarisk

tyrkisk språk

Tatarisk er språket til tatarene, som i dag bor over et stort område omkring Volgas midtre og nedre løp og med forgreininger inn i det vestlige Sibir. Tatarisk kan deles i to atskilte språk, nemlig:

  • Volgatatarisk eller kazantatarisk som tales av flere millioner mennesker i områdene rundt byene Kazan, Ufa, Astrakhan og Kasimov. Det finnes også utløpere inn i det vestlige Sibir.
  • Misjærtatarisk, som tales av ca. 250 000 i den vestlige delen av Volga-bekkenet.

Tatarisk er etter tyrkisk det største og best utforska av de tyrkiske språkene.