Sibir-khanatet var et tyrkisk-mongolsk khanat i Sibir i dagens Russland. Landets hovedstad var Qashliq i nærheten av dagens Tobolsk.

Sibir-khanatet i det 15.-16. århundre

Sibir oppstod midt på 1400-tallet og var en etterfølgerstat av Den gylne horde. Staten skal ha blitt grunnlagt av khanen On. Befolkningen var av blandet opprinnelse og omfattet både tatarer, khantyer, mansier og nenetsere.

Etter at Kazan-khanatet ble erobret av moskovittene økte presset mot Sibir. Kosakken Jermak Timofejevitsj ledet en ekspedisjon inn i de sibirske områdene, erobret Sibirs hovedstad og slo den siste khanen Küçüm i 1582. Küçüm kom seg imidlertid unna og fikk omgruppert styrkene sine, og to år senere beseiret sibirerne Jermak på slagmarken. Sibir ble igjen invadert i 1586, og i 1598 ble Küçüm slått for godt ved Ob. Sibir ble etter dette innlemmet i Russland.