Nenetsere, som også kalles juraker og jurak-samojeder, er et urfolk som holder til på den vestlige delen av den russiske taigaen, vesentlig i Nenetsk og Jamalo-Nenetsk i Russland. Nenetserne tilhører samojedene og livnærer seg for en stor del av reindrift og jakt.

Uralske folkegrupper
En nenetser-familie i sitt telt.
Nenetsere fotografert av Fridtjof Nansen i 1913

Det er to distinkte grupper av nenetsere, såkalte tundranenetsere som holder til lengst mot nord og skogsnenetsere som holder til i de store skogene lenger sør. Skogsnenetserne kalles også khandejarer. Gruppene snakker henholdsvis tundranenetsisk og skogsnenetsisk, to ulike nenetsiske språk, samojediske språk som er beslektet med finsk-ugriske språk. Forskere tror den uralske språkfamiliem kan ha blitt splittet i samojediske og finsk-ugriske språk for over 5 000 år siden. Det finnes to distinkte nenetsiske språk, og relativt liten dialektforskjell innenfor hvert av de to språkene.

I Barentsregionen finnes det omkring 7 000 nenetsere. Totalt regner man med at det finnes omkring 34 000-35 000 nenetsere.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger