Protallium

Protallium er en liten kjønnet mellomgenerasjon av en del organismer og planter som har formering ved generasjonsveksling. Den er i realiteten en redusert (tidlig) gametofytt. Protalliet er ofte grønt inne i hunnsporene.

Protallium (gametofytt) av bregnearten Dicksonia antarctica, som vokser på Tasmania. Den er omgitt av helt unge moseskudd.

Protalliet kan gjennomleve den kjønnede, haploide gametofytt-generasjonen enten kortvarig og i sin helhet inne i hunnsporen (endospori), eller den kan danne kimen for en langvarig generasjon hvor gametofytten bryter ut av sporen og vokser som en blek saprofytt nede i jorden (eksospori).

Protalliet har bare ett sett av kromosomer, det vil si det er såkalt haploid. Neste generasjon – sporofytt-generasjonen – er ukjønnet men utgjøre hovedstadiet for organismen, og arter seg gjennom den faktiske «planten» som vi ser (sporofytten). Sporofytten danner sporer, og disse danner mye protallier.