Sporofytt er en sporeproduserende diploid fase (generasjon) i livssyklusen hos alger, planter, bregner og moser som har formering gjennom generasjonsveksling. Sporofytten dannes fra befruktning av to haploide kjønnsceller (gameter).

Ved generasjonsveksling veksler altså en plante, bregne eller alge mellom den haploide gametofytt-generasjonen og den dipolide sporofytt-generasjonen. Sporofytten er hos mange av de nevnte gruppene den dominerende, ukjønnede generasjonen. Sporofytten er betegnelsen på hele den sporedannende organismen (planten) med unntak av de kjønnete delene (pollen og frø).

Hos bregner er sporofytten i praksis den store, sterile bladveksten som vi gjenkjenner som «bregnen», men individet går altså også igjennom en annen fase, den kjønne generasjonen som gametofytt.