Privilegium Minus

Privilegium Minus er et dokument utstedt av keiser Frederik Barbarossa den 17. september 1156. Det inkluderer ophøyelsen af markgrevskapet Østerrike til et hertugdømme. Dokumentets mottager var keiserens onkel på farssiden, Henrik 2. «Jasomirgott». Østerrike fortsatte dermed å være len under Huset Babenberg. Anvisninger medførte, at arvefølgen også kunne gå gjennom kvinnelige medlemmer av hertugfamilien, og i fall det ikke ble født noen arvinger hadde hertugen rett til å peke ut en etterfølger (Libertas Affectandi). Hertugen var forpliktet til å medvirke ved Riksdagen, men begrenset til de saker det ble sammenkalt til i Bayern. Østerrike var også kun forpliktet til å stille med tropper til keiseren i kriger i dets omegn.

Privilegium Minus må ses i lys av den langvarige konflikten mellom Huset Hohenstaufen og Huset Welf, som keiseren, som var etterkommer av begge slektene, ønsket å få en slutt på. Hertugdømmet Bayern, som Babenbergerne hadde kontrollert siden 1139, ble gitt tilbake til Henrik Løve fra Huset Welf. Som erstatning for tapet blev Østerrike ophøyet til et hertugdømme.