Primærrute 16 er en hovedvei som går fra Ring 2 ved Borups Allé i København via den tidligere ruten Hundested-Grenaa og gjennom Jylland til Ringkøbing.

Primærrute 16
Strekning
Data

Primærrute 16 går fra Ring 2 ved Borups Allé i København gjennom Farum forbi Hillerød, gjennom Frederiksværk til Hundested. Ruten fortsetter i Jylland fra Grenaa Havn via Randers, forbi Viborg og Holstebro og slutter ved møtet med primærrute 15 i Ringkøbing.

Rute 16 har en lengde på ca. 264 km.

 • Veikryss 1 1 Høje Gladsaxe
 • Veikryss 2 2 Mørkhøj
 • Veikryss 3 3 Herlev
 • Gladsaxe motorvei til Helsingør
 • Veikryss 4 4 Klausdalsbrovej
 • Veikryss 5 5 Værebrovej
 • Veikryss 6 6 Bagsværd
 • Veikryss 7 7 Skovbrynet
 • Veikryss 8 8 Værløse
 • Veikryss 9 9 Farum C
 • Veikryss 10 10 Farum 207
 • Veikryss 11 11 Allerød S
 
 • Veikryss 12 12 Allerød N (2027)
 • Veikryss 13 13 Favrholm (2027)
 • Veikryss 14 14 Hillerød S (2027)
 • Veikryss 15 15 Hillerød C (2027)
 • Autoritetsdata