Åpne hovedmenyen

Prajñāpāramitā sūtra i 700 vers er en av de mindre Prajñāpāramitā-tekstene.

Teksten er bevart på sanskrit i form av et manuskript fra Nepal ved Cambridge University Library.

Tibetansk oversettelseRediger

Teksten ble oversatt til tibetansk i det 8. århundre (’Phags shes rab kyi pha rol tu phyin pa bdun brgya pa zhes bya pa theg pa chen po’i mdo) basert på en sanskrit-original fra Nepal ned tittelen Ārya saptashastikā nāma prajñāpāramitā mahāyâna sūtra.[1]

Indiske kommentarerRediger

Den tibetanske kanon inneholder også oversettelser av to indiske kommentarer til teksten:

 • ’Phags ka shes rab kyi pha rol tu phyin pa bdun brgya pa’i rgya cher vgrel pa (sanskrit: Ārya saptashatikā prajñāpāramitā)[2]
 • Kommentar skrevet av Kamalashila i det 8. århundre: ’Phags ka shes rab kyi pha rol tu phyin pa bdun brgya pa rgya cher bshad pa (sanskrit: Ārya saptashatikā prajñāpāramitā)[3]

Kinesiske oversettelserRediger

Teksten ble oversatt tre ganger til kinesisk:

 • En oversettelse ble foretatt av Mandra (文殊師利所説摩訶般若波羅蜜經, Wén shū shī lì suŏ shuō móhēbānruò bōluómì Jīng)[4]
 • En annen oversettelse ble foretatt av Mandra eller en av hans disipler (文殊師利所説般若波羅蜜經, Wén shū shī lì suŏ shuō bānruò bōluómì Jīng)[5]
 • En tredje oversettelse ble foretatt mellom år 660 og 663 av Xuán Zang (第七會曼殊室利分序, Dì Qī huì màn shū shì lì fēn xù), og er tekst nr 7 i hans prajñāpāramitā-bibliotek.[6]

ReferanserRediger

 1. ^ Derge Kenguyr, Shes Rab, bind 34, folio 147a-174a, tekst nr 24
 2. ^ Derge Tenguyr, Shes Rab, bind 197, tekst nr 3814
 3. ^ Derge Tenguyr, Shes Phyin, bind 197, tekst nr 3815
 4. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō (大正新修大藏經), bind 8, tekst nr 232
  Zhōnghuá dàzángjīng (大日本續藏經), bind 8, tekst nr 10
 5. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō (大正新修大藏經), bind 8, tekst nr 233
  Zhōnghuá dàzángjīng (大日本續藏經), bind 8, tekst nr 11
 6. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō (大正新修大藏經), bind 7, tekst nr 220 [7], bokrullene 574-575

LitteraturhenvisningerRediger

 • Edward Conze: The Perfection of Wisdom in 700 lines, SPT, 1973

Se ogsåRediger